Řešení: EU poradenství
Klient: Město Bílina
Realizace: 05/2020-06/2020
Hlavním cílem projektu bylo Zpracování projektového záměru a projektové žádosti o dotaci do výzvy č. 109 z operačního programu zaměstnanosti.

Předmět projektu

Součástí zakázky bylo vytvoření kompletního projektového záměru a projektové žádosti o dotaci včetně všech relevantních příloh
  • Zpracování projektového záměru dle požadavků a potřeb města
  • Zpracování projektové žádosti o dotaci do výzvy č. 109 z operačního programu zaměstnanosti a povinných příloh
  • Konzultace s vyhlašovatelem výzvy a oponenty
  • Realizace a zpracování průzkumu trhu
  • Konzultace s odpovědnými zástupci zadavatele
  • Konzultace s poskytovatelem dotace v případě potřeby
  • Předložení projektové žádosti a povinných příloh ISKP14+ poskytovateli dotace

EU poradenstvíNezařazenéReference

Comments are disabled.