Řešení: EU poradenství
Klient: Městská část Praha 12
Realizace: 02/2019 – 11/2019

Hlavním cílem projektu bylo manažerské řízení realizace projektu, poradenská a konzultační činnost v rámci projektu „Rozvoj a profesionalizace personálního potenciálu na městské části Praha 12“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Komplexní správa elektronického prostředí IS KP14+ a Portálu ESF 
 • Průběžné konzultace se zadavatelem realizace projektu
 • Konzultace projektu s řídícím orgánem OPZ, případně s dalšími relevantními orgány
 • Poradensko-konzultační činnosti spojené s vyřizováním případných dotazů ze strany OPZ či MPSV
 • Koordinační činnosti se zadavatelem
  • Shromažďování relevantních podkladů pro finanční řízení projektu a realizaci aktivit
  • Koordinace činností se zadavatelem při realizaci výběrových řízení ze strany zadavatele
  • Identifikace relevantních změn projektu, jejich projednání s implementačními orgány a následná realizace souvisejících činností
  • Koordinace činností směřujících k naplnění indikátorů
  • Koordinace shromažďování relevantních podkladů pro finanční vyhodnocení projektu

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.