Řešení: EU poradenství
Klient: Město Litvínov
Realizace: 07/2019 – 11/2019

Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti včetně zpracování CBA analýzy a zpracování projektové žádosti v MS2014+ pro projekt „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“. Výzva č. 50 IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování studie proveditelnosti včetně zpracování CBA analýzy
  • zpracování projektové žádosti v MS2014+ pro projekt „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.