Minimalizace dopadů ECR 261/04 do provozu ČSAVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: České aerolinie, a.s.
Realizace: 2005

Hlavním cílem projektu bylo zajistit rozšíření stávajících činností oddělení Vztahů se zákazníky o odbavení žádostí cestujících o kompenzace z titulu ECR 261/04. Zajistit podklady pro úpravy in-house aplikace s ohledem na zobrazení finanční hodnoty rozhodování na úrovni operační kontroly.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Při rozšíření stávajících činností oddělení Vztahů se zákazníky o odbavení žádostí cestujících o kompenzace z titulu ECR 261/04 bylo do stávajících metodických postupů zaintegrováno i odbavení požadavků na kompenzace dle interních směrnic ČSA
  • Při přípravě podkladů pro úpravy in-house aplikace s ohledem na zobrazení finanční hodnoty rozhodování na úrovni operační kontroly byla provedena informační analýza rozhodovacích procesů na úrovni operační kontroly a následně byla navržena úprava těchto s ohledem na rozšíření informovanosti rozhodujícího

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Klient získal na klíč rozšířený vyškolený tým pro odbavení specifických zákaznických požadavků a zadání pro úpravu aplikace, které po implementaci umožní zpřesnit rozhodovací proces a tím minimalizovat vliv výrazné změny vnějšího prostředí, kterým ECR 261/04 pro leteckou přepravu rozhodně je

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.