Procesní popis oddělení VSZ pro účely restrukturalizace a úpravy provozní dokumentaceVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: České aerolinie, a.s.
Realizace: 2005

Hlavním cílem projektu bylo zajistit procesní popis oddělení Vztahů se zákazníky ČSA pro účely jeho případné restrukturalizace ve vazbě na zásadní změny vnějšího prostředí (Montrealská konvence).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Procesní popis oddělení Vztahů se zákazníky ČSA
  • Navržení možnosti úprav fungování oddělení s ohledem na aktuální finanční, personální, technologické a organizační možnosti ČSA
  • Úprava provozní dokumentace v souladu s navrženými úpravami

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Zajištění koordinace při úpravách funkčnosti oddělení Vztahů se zákazníky ČSA
  • Nastavení oddělení jako nástroje pro uplatnění zákaznické politiky

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.