Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královehradeckého kraje a Účelová katastrální mapa Královehradeckého krajeVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Královehradecký kraj
Realizace: 05/2010

Hlavním cílem projektu bylo zpracování dvou Studií proveditelnosti v rámci projektů Královehradeckého kraje „Nástroje pro tvorbu a údržbu analytických podkladů Královéhradeckého kraje“ a „Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje“.

Studie proveditelnosti byly zpracovány v souladu s Výzvou č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a typizovanými projektovými záměry „Nástroje pro tvorbu územně analytických podkladů“ (Příloha č.14f Výzvy IOP č. 08) a „Účelová katastrální mapa“ (Příloha č.14g Výzvy IOP č. 08).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Tvorba Studií proveditelnosti, včetně Cost-benefit analýzy (CBA)
  • Vypracování podkladů pro žádost o finanční podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie
  • Analytické a koncepční práce v oblasti elektronizace veřejné správy

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.