Pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s., nemocnici Středočeského kraje, jsme zpracovali žádost o dotaci na Podporu a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom. Žádost o dotaci byla podána do výzvy č. 11 Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

V rámci realizace projektu bude pořízeno nové přístrojové vybavení Gastroenterologického oddělení ON Mladá Boleslav, a to za účelem zvýšení průchodnosti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zkrácení čekacích dob na vyšetření a navýšení podílu preventivních kolonoskopií ze všech provedených vyšetření.

Aktuality

Comments are disabled.