Audit rekonstrukce integrovaného Ministerstva obrany ČRVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Ministerstvo obrany ČR
Realizace: 05/2007 – 07/2007

Hlavním cílem projektu bylo zajištění souladu užitých postupů v oblasti projektového a procesního řízení s obecně platnými standardy a metodikou EPMS.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zmapování identifikační a ověřovací fáze projektu
 • Provedení informačních interview s klíčovými subjekty
 • Zmapování současného stavu a jeho souladu s metodikou EPMS
 • Vypracování auditní zprávy spolu s doporučenými následnými postupy
 • Zjištění stávajícícho stavu projektu
 • Zmapování identifikační a ověřovací fáze projektu
 • Vytipování klíčových rolí v projektu a popis jejich vztahů
 • Popis stávajících činností na základě EPMS
 • Identifikace problémů a návrh na jejich řešení

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Zjištění souladu stávajícího stavu projektu s metodikou EPMS
 • Možnost implementace doporučených změn k potenciální eliminaci možných rezerv v řízení

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.