Řešení: EU poradenství
Klient: Vojenský technický ústav, s.p.
Realizace: 10/2018-12/2018

Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí dotačního poradenství a zabezpečení administrace projektu „Rozvoj ICT infrastruktury Vojenského technického ústavu“.

 • Administrace realizační fáze
  • Sepis a kompletace zpráv o realizaci, žádostí o platbu, žádostí o změnu včetně příloh
  • Sepis a kompletace tzv. závěrečného vyhodnocení akce
  • Komunikace poskytovatele s poskytovatelem podpory
 • Administrace fáze udržitelnosti projektu
  • Sepis a kompletace zpráv o udržitelnosti
  • Komunikace poskytovatele s poskytovatelem podpory

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.