Za účelem snížení dopadu pandemie způsobené Covid-19 poskytuje IROP skrze iniciativu REACT-EU další finanční prostředky. Tato finanční podpora je směřována mj. do oblasti zdravotnictví.

V rámci zdravotnictví budou pravděpodobně podporována tato témata:

  • Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
    • Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště. Budou podporovány stavby, rekonstrukce, modernizace a opravy vč. pořízení přístrojového vybavení a stavebních úprav v souvislosti s pořízením přístrojového vybavení.
  • Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty.
    • Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (např. onkologičtí pacienti, obézní pacienti, geriatričtí pacienti, dlouhodobě nemocní, pacienti v terminálním stádiu nemocí, osoby s duševním onemocněním atd.). Budou podporovány stavby, rekonstrukce, modernizace a opravy vč. pořízení přístrojového vybavení a stavebních úprav v souvislosti s pořízením přístrojového vybavení vč. mobilního.
  • Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb.
    • Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic. Budou podporovány stavby, rekonstrukce, modernizace a opravy včetně pořízení přístrojového vybavení a stavebních úprav v souvislosti s pořízením přístrojového vybavení, dalšího vybavení vč. mobilního.

Podporovány budou projekty s realizací na územím celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Vyhlášení výzev se předpokládá na březen 2021.

Společnost Equica, a.s. je schopna zpracovat projektovou žádost na klíč, administrovat udělenou dotaci nebo zajistit administraci veřejných zakázek v rámci dotace.

Aktuality

Comments are disabled.