Procesní audit společnosti a podpora řízení ICT Sekyra Group, a.s.Vložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Sekyra Group, a.s.
Realizace: 04/2008 – 12/2011

Hlavním cílem projektu byla realizace procesního auditu společnosti a vybudování systému řízení ICT a následné řízení ICT.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Procesní audit společnosti
  • Identifikace procesů a činností
  • Posouzení organizační struktury
  • Návrh optimalizace uspořádání společnosti
  • Návrh optimalizace procesů a činností
 • Vybudování systému řízení ICT a řízení ICT
  • Smluvní a věcný audit ICT
  • Procesní a informační analýza
  • Zpracování Strategie ICT Sekyra Group
  • Vypracování základních směrnic pro bezpečný provoz ICT s aspektem na průkaznost účetnictví v rámci IT Review společnosti KPMG
  • Analýza kvality a rozsahu ICT služeb
  • Zavedení helpdeskového systému pro podporu ICT uživatelů
  • Negociace smluv pro dodávku ICT podpory a služeb
  • Vytvoření komplexního seznamu návrhu změn ICT služeb
  • Migrace účetního systému Navision
  • ICT podpora účetního oddělení při fúzích a rozdělení společnosti, podpora při spojování a rozdělování dat a databází
  • Zavedení workflow faktur společnostii patřících k Sekyra Group
  • Řízení dodavatelů ICT
  • Podpora operativního řízení
  • Definice a výběr potřebných ICT prostředků
  • Příprava a realizace VŘ a následné řízení projektu migrace serverovny ve vlastnictví za využití technologie hostingu serverů ve virtualizovaném prostředí datového centra poskytovatele
  • Příprava projektu a realizace VŘ pro poskytování koncových ICT zařízení službou
  • Konzultační podpora pro obchodní oddělení
  • Konzultační podpora pro oddělení developmentu

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.