Vypracování Analýzy činností spojených s uplatňováním licenčního režimuVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Realizace: 09/2009 – 12/2009

Hlavním cílem projektu byla realizace procesní analýzy činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím k návrhu realizace projektu elektronické licenční správy (eLS), Studie proveditelnosti eLS a její přílohy Cost – benefit analýzy (CBA) eLS.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování analýzy činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím k návrhu realizace projektu elektronické licenční správy:
  • Identifikace a strukturovaná deskripce současného stavu vhodnými nástroji procesní analýzy
  • Zaměření na využívání a vhodnost podpory výkonu činností pracovníků odboru Licenční správa MPO informačními systémy
  • Identifikace návrhů k optimalizaci a popis dopadů zavedení eLS do každodenní praxe odboru v organizační, procesní a ICT rovině
 • Zpracování Studie proveditelnosti a Cost-benefit analýzy Elektronického licenčního informačního systému:
  • Vymezení cílů projektu
  • Identifikace beneficientů projektu
  • Definice a kvantifikace přínosů projektu
  • Globální architektura řešení
  • Harmonogram projektu
  • Finanční a ekonomická analýza projektu
  • Rozpočet projektu
  • Návrh organizační struktury řízení projektu

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.