Strukturální analýza složek MO zajišťujících koncepční rozvoj IS/ICT MOVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo obrany ČR
Realizace: 01/2010 – 3/2010

Hlavním cílem projektu bylo provedení strukturální analýzy organizačních celků/prvků Ministerstva obrany zajišťujících koncepční rozvoj IS/ICT MO a vyhodnocení efektivity a účelnosti vynakládání finančních prostředků na výstavbu a provoz rozhodujících IS/ICT.

V rámci projektu byly MO poskytovány poradenské služby v oblasti procesně-organizační a v oblasti ICT.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Poradenství v oblasti procesně-organizační
  • Poradenství v oblasti ICT
  • Strukturální analýza organizačních celků/prvků MO zajišťujících koncepční rozvoj IS/ICT MO: popis současného stavu IS/ICT MO, identifikace nedostatků a jejich důsledků v oblasti IS/ICT MO, popis trendů v řízení ICT, návrh doporučení k nápravě v oblasti IS/ICT MO, návrh budoucího stavu IS/ICT MO, vyjádření souladu/nesouladu navrhovaných doporučení k nápravě s probíhajícími organizačními změnami v resortu MO
  • Vyhodnocení efektivity a účelnosti vynakládání finančních prostředků na výstavbu a provoz rozhodujících IS/ICT: analýza makroekonomických údajů IS/ICT MO, zhodnocení účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků po jednotlivých komoditách ICT, identifikace nedostatků a jejich důsledků, popis trendů (vrcholových, technologických a obchodních), návrh doporučení k nápravě

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Identifikace nedostatků a jejich důsledků v oblasti IS/ICT
  • Návrh doporučení k nápravě (Quick Wins, Transformační projekty) v oblasti IS/ICT
  • Návrh budoucího stavu IS/ICT
  • Zhodnocení efektivity a účelnosti vynakládání finančních prostředků na výstavbu a provoz rozhodujících ICT komodit MO
  • Dokument Návrh optimalizace působností v systému komunikačního a informačního zabezpečení na jednotlivých úrovních řízení resortu MO

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.