Procesní optimalizace AOPK ČRVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Realizace: 09/2012 – 11/2012

Hlavním cílem projektu byla procesní optimalizace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracovaní analýzy současného stavu procesů v rámci spisové služby AOPK ČR a návrh procesních změn s cílem optimalizace a zefektivnění fungování současné spisové služby
  • Zpracovaní analýzy souladu procesů probíhajících v rámci spisové služby AOPK ČR s platnými právními předpisy a dalšími nařízeními.
  • Zpracovaní analýzy současného stavu řízení achivace a skartace dokumentů
  • Zpracovaní analýzy digitalizace dokumentů a elektronické archivace, definice potřeb pro tvorbu digitálního archivu a vypracování variantního řešení digitalizace dokumentů (úplná a částečná digitalizace)

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.