Analýza styčných bodů a průzkum mezi uživateli veřejných služebVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Ministerstvo dopravy ČR
Realizace: 01/2012 – 08/2012

Hlavním cílem projektu byla analýza styčných bodů a průzkum mezi uživateli veřejných služeb.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Identifikace veřejných služeb a jejich uživatelů, kritéria prioritizace a provedení prioritizace veřejných služeb, definice styčných bodů a procesů souvisejících s poskytováním veřejných služeb ve vybraných organizacích resortu MD ČR včetně popisu procesů souvisejících s poskytováním veřejné služby
  • Analýza styčných bodů a návrh jejich optimalizace
  • Stanovení vhodných technik a nástrojů pro provedení výzkumu spokojenosti mezi uživateli veřejné služby včetně detailního plánu průzkumu
  • Provedení průzkumu mezi uživateli veřejných služeb organizací resortu MD ČR – široká a odborná veřejnost
  • Vyhodnocení a závěry provedeného průzkumu mezi uživateli veřejných služeb
  • Vytvoření metodiky na zefektivnění komunikace mezi uživateli veřejných služeb a organizacemi resortu MD ČR, se zaměřením na druh, frekvenci a spokojenost
  • Návrh funkčního systému reportingu, monitoringu a následné kontroly vybraných procesů u organizací resortu MD ČR, který zohledňuje požadavky uživatelů veřejných služeb a strategické cíle MD ČR

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.