Efektivita personálního řízení Státního úřadu inspekce práce ČRVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Státní úřad inspekce práce ČR
Realizace: 06/2012 – 11/2012

Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění řízení lidských zdrojů a zavádění moderních prvků personální práce prostřednictvím definovaných kompetencí a kompetenčního modelu organizace.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Analýza stávajícího systému řízení lidských zdrojů
  • Zpracování funkčních standardů a kompetenčního modelu
  • Provedení personálního auditu a optimalizace úřadu
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků a personalistů v oblastech řízení lidských zdrojů

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.