Řízení a stabilizace ICT oddělení OP TIGER a řízení implementace informačního systému Automatizovaného procesování objednávekVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: OP TIGER, s.r.o.
Realizace: 12/2015 – 04/2016

Hlavním cílem projektu bylo Řízení a stabilizace ICT oddělení OP TIGER a řízení implementace informačního systému Automatizovaného procesování objednávek.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Řízení přípravy a implementace informačního systému Automatizované procesování objednávek (APO)
  • Revize zadání, vyhodnocení stavu projektu, zpracování analýzy rizik a aktualizace zadání vzhledem k aktuálním potřebám OPT a možnostem projektu APO
  • Nastavení a zavedení postupů pro řízení projektu APO (projektová a technická dokumentace)
  • Nastavení řízení a řízení interních a externích spolupracovníků projektu
  • Řízení a koordinace dodavatelů projektu
  • Koordinace při nasazení IS do pilotního a ostrého provozu
 • Řízení ICT oddělení, návrh a konzultace při stanovení strategie a plánu rozvoje ICT
  • Revize stavu projektů, vyhodnocení analýz a aktualizace zadání vzhledem k aktuálním potřebám, stanovení priorit a příprava realizace projektů v roce 2016
  • Stanovení strategie a plánu rozvoje ICT
  • Řízení vybraných projektů
  • Operativní řízení ICT oddělení
  • Příprava podkladů a spolupráce při výběrovém řízení na ředitele ICT

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.