Seminář pro sportovce k problematice GDPR

Dne 15. 4. 2019 jsme uspořádali seminář k problematice ochrany osobních údajů podle Nařízení GDPR v prostředí sportu. Cílem semináře bylo seznámit zástupce sportovních subjektů s problematikou ochrany osobních údajů, definicí pojmů, zásadami zpracování osobních údajů, zveřejňováním osobních údajů, právy subjektů údajů a povinnými náležitostmi pro doložení souladu organizace s GDPR. Během semináře se diskutovaly také příklady dobré i špatné praxe, které s sebou účinnost GDPR přináší.

Aktuality

Comments are disabled.