Poskytnutí majetkových autorských práv a konzultačních služeb k Metodice PRINCeGONVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 02/2010

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Metodiky PRINCeGON – Metodiky řízení projektů na Ministerstvu vnitra ČR s ohledem na prostředí Smart Administration a financování ze strukturálních fondů Evropské unie, poskytnutí majetkových autorských práv k Metodice PRINCeGON a poskytnutí podpory a konzultačních služeb při aktualizaci Metodiky PRINCeGON.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Analýza současného stavu řízení projektů na MV ČR s ohledem na prostředí Smart Administration a financování ze strukturálních fondů Evropské unie: definice procesního rámce projektu, popis procesů z pohledu financování projektů MV ČR ze strukturálních fondů Evropské unie
  • Vytvoření Metodiky PRINCeGON (Metodiky řízení projektů na Ministerstvu vnitra ČR s ohledem na prostředí Smart Administration a financování ze strukturálních fondů Evropské unie): definice pravidel projektového řízení dle principů mezinárodně uznávaných metodik projektového řízení, definice životního cyklu projektu (definice fází, procesů a činností životního cyklu projektu), definice organizační struktury projektu, definice kompetencí a rozhraní jednotlivých rolí organizační struktury projektu, definice multiprojektového řízení, definice standardů projektu (standardy pro dokumenty, pravidla archivace atd.)
  • Optimalizace Metodiky PRINCeGON z důvodu koordinace projektů mezi jednotlivými subjekty veřejné správy
  • Poskytnutí majetkových autorských práv k Metodice PRINCeGON
  • Poskytnutí podpory a konzultačních služeb při aktualizaci Metodiky PRINCeGON

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.