Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost z výzvy č. 109. Hlavním cílem projektu bylo zavést a posílit principy řízení kvality a udržitelného rozvoje na místní i regionální úrovni prostřednictvím místní Agendy 21 a zavést nové či zmodernizovat stávající nástroje komunikace DSO Chomutovsko s veřejností. Celková výše dotace činila 4 220 898 Kč.

Aktuality

Comments are disabled.