Jedná se o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu – REACT-EU, z výzvy č. 98 specifický cíl – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby. Hlavním cílem projektu bylo pořízení nové nebo obnova zastaralé zdravotnické techniky a přístrojového vybavení a dále stavební úpravy a výstavba nových prostor pro diagnostické pracoviště Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Celková výše dotace činila 129 116 743 Kč. 

Aktuality

Comments are disabled.