Vypracování architektury informačního systému Registr práv a povinnostíVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 05/2009 – 04/2011

Hlavním cílem projektu bylo vypracování architektury informačního systému Registr práv a povinností.

Předmět projektu

 • Spolupráce na analýze a zpracování globální architektury systému základních registrů
 • Vypracování globální architektury IS RPP
  • Popis řešení z pohledu procesního, datového a funkčního a návrh základních architektonických principů řešení
 • Vypracování detailní architektury IS RPP:
  • Vymezení cílů projektu, zpracování studie proveditelnosti projektu
  • Definice přínosů projektu, zpracování Cost benefit analýzy projektu
  • Funkční dekompozice, datová architektura, procesní architektura
  • Základní rámec technologické architektury
  • Katalog služeb, poskytovaných a vyžadovaných v IS RPP
  • Vymezení nezbytných legislativních změn
  • Postup naplnění systému daty
  • Harmonogram projektu, rozpočet projektu, základní provozní parametry
  • Návrh organizační struktury řízení projektu
 • Zpracování žádosti o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů včetně příloh
 • Administrace projektu ve vztahu ke strukturálním fondům, dotační management
 • Naplnění formulářů pro potřeby státního rozpočtu
 • Zpracování návrhu zadávací dokumentace pro VZ na implementaci

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.