Zpracování problémové analýzy Smart Administration v rámci projektu „Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR“Vložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 07/2012

Hlavním cílem projektu bylo zpracování problémové analýzy Smart Administration.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zmapování a popis současné situace v oblasti účinnosti a efektivnosti veřejné správy v oblasti Smart Administration
  • Zhodnocení současné situace v oblasti účinnosti a efektivnosti veřejné správy v oblasti Smart Administration
  • Zpracování rizikové analýzy veřejné správy v oblasti Smart Administration
  • Predikce – odhad budoucího vývoje veřejné správy v oblasti Smart Administration
  • Zpracování dokumentu Problémová analýza Smart Administration

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.