Dopady zavedení základních registrů na IS MF ČRVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 04/2012 – 07/2012

Hlavním cílem projektu byl popis problematiky zavedení základních registrů do praxe k 1.7.2012 na AIS MF.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Popis problematiky dopadů zavedení základních registrů (dále jen „ZR“) do praxe
  • zejména problematiky identifikace osob v ROB
  • doplnění AIFO do AIS
  • přístup do ROB (a dalších ZR) přes webové služby
  • požadavky na AIS pro přístup do ZR
 • Popis problematiky dopadů zavedení ZR do praxe
  • označení dotčených AIS v seznamu všech AIS MF
  • věcná identifikace nutných úprav AIS
  • popis (specifikace) zadání pro dodavatele AIS pro úpravy k 30. 6. 2012 z důvodu spuštění ZR
 • Pro  systémy KSP a SDPF
  • procesní popis agendy dle legislativy
  • popis rozdílů současných procesů a funcionalit KSP, resp. SDPF
  • doporučení a návrhy na úpravu IS zahrnujících stav legislativy po nabytí účinnosti legislativních změn

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.