Zpracování studie o možnost vzniku Městského sportovního klubu (studie proveditelnosti) na území města OrlovéVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Město Orlová
Realizace: 02/2016 – 03/2016

Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie o možnost vzniku Městského sportovního klubu (studie proveditelnosti) na území města Orlové.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Sociálně-demografická analýza sportovního prostředí v Orlové
 • Analýza současného financování vybraných sportů (hokej, fotbal) z rozpočtu města
 • Analýza legislativních alternativ založení a provozu Městského sportovního klubu
 • Posouzení personální a finanční náročnosti provozu Městského sportovního klubu
 • Návrh manažerské strategie a stanovení ukazatelů efektivnosti rozpočtu
 • Identifikace rizik zřízení a fungování Městského sportovního klubu s ohledem na licenční podmínky

Výstupy projektu

 • Studie proveditelnosti možnosti vzniku Městského sportovního klubu
 • Sociálně-demografická charakteristika a analýza sportovního prostředí v Orlové
 • Analýza současného financování vybraných sportů z rozpočtu města
 • Legislativní alternativy a podmínky založení a provozu Městského sportovního klubu
 • Nároky na provoz Městského sportovního klubu – návrh organizační struktury, předpoklad budoucích nákladů a příjmů, rozpočet Městského sportovního klubu (hokejový klub, fotbalový klub) zahrnující děti a mládež a dospělé
 • SWOT analýza Městského sportovního klubu
 • Návrh manažerské strategie Městského sportovního klubu
 • Metody měření výkonu Městského sportovního klubu a ukazatele efektivnosti jeho provozu
 • Identifikace rizik zřízení a fungování Městského sportovního klubu s ohledem na licenční podmínky vztahující se ke sportovnímu odvětví (fotbal, hokej)

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.