Procesní audit v podmínkách Městského úřadu OrlováVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Město Orlová
Realizace: 06/2015 – 04/2016

Hlavním cílem projektu byl Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Orlová.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Proškolení zaměstnanců MěÚ Orlová v oblasti procesního řízení
  • Podpora nástupu nového tajemníka
  • Analýza procesů zadávání a řešení požadavků na GINIS a měsíčních kontrol účetnictví
  • Analýza a návrh optimalizace procesů příspěvkových organizací města
  • Analýza dat z elektronického docházkového systému za posledních 12 měsíců
  • Nastavení systému interní řídící dokumentace
  • Optimalizace procesu a zpracování směrnice pro oběh účetních dokladů včetně vyúčtování dotací
  • Optimalizace procesu a zpracování směrnice správy a nakládání s majetkem
  • Zpracování studie proveditelnosti možnosti vzniku Městského sportovního klubuNávrh optimalizace procesů, organizační struktury a návrh opatření vedoucí k zefektivnění fungování MěÚ Orlová
  • Procesní mapování a hloubková analýza procesů MěÚ Orlová ve vazbě na efektivní využití personálních kapacit

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.