Zpracování analýzy a projektové žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na základě Výzvy pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha č. 03 15 034Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Městská část Praha 12
Realizace: 03/2016 – 04/2016

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy a projektové žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na základě Výzvy pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha č. 03 15 034.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování vstupní analýzy rozvojového potenciálu Úřadu městské části Praha 12 a městské části Praha 12 v rámci veřejné správy na základě metody Balanced Scorecard, mj.
  • Realizace individuálních rozhovorů s vybranými pracovníky úřadu, šetření na místě
  • Studium interní dokumentace Zadavatele
  • Nezávislé posouzení 4 klíčových oblastí fungování úřadu (interní procesy, personální řízení a práce pro klienty úřadu)
  • Identifikování potenciálních příležitostí pro zlepšení a uchopení procesu vzdělávání a návrh vzdělávacích metod na Úřadu městské části Praha 12 a městské části Praha 12 v rámci veřejné správy
 • Zpracování Návrhu koncepce rozvoje zaměstnanců Úřadu městské části Praha 12
 • Příprava, zpracování a podání projektové žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na základě Výzvy pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha č. 03 15 034

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.