Zpracování Studie veterinárního trhu v ČRVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: AeskuLab k.s.
Realizace: 10/2012 – 06/2013

Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie veterinárního trhu v ČR.

Předmět projektu

  • Analýza trhu a legislativního rámce
  • Identifikace významných laboratoří, které provádějí veterinární testy a zjištění jejich podílu na trhu
  • Zjištění způsobu sběru (svozu) vzorků a předávání výsledků
  • Zjištění typu nejčastěji odebíraných vzorků (ve státním i soukromém sektoru)
  • Zjištění velikosti trhů (počet odebíraných vzorků a objem finančních prostředků v sektoru
  • SWOT analýza služeb soukromých laboratoří působících na veterinárním trhu v ČR
  • Analýza potřeb a očekávání veterinárních zařízení od veterinární laboratorní diagnostiky
  • Analýza spokojenosti veterinárních zařízení s diagnostickými službami soukromých laboratoří

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.