Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města PřerovaVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Statutární město Přerov
Realizace: 03/2011 – 05/2013

Hlavním cílem projektu bylo vypracování níže uvedených strategických dokumentů a provedeny následující činnosti:

Předmět projektu

  • Aplikace modelu CAF – sebehodnocení, vytvoření akčního plánu, nastavení systému sebehodnocení a vyhodnocování naplňování Akčního plánu
  • Projektové řízení – nastavení systému řízení projektů, příprava a implementace metodiky řízení projektů
  • Zavádění procesního řízení – procesní popis úřadu, vytvoření katalogu služeb úřadu, vytvoření metodiky procesního popisu úřadu
  • Strategické plánování – nastavení procesu strategického plánování, pilotní aplikace procesu a implementace procesu do praxe úřadu
  • Optimalizace ekonomických procesů – analýza procesu tvorby rozpočtu, prioritizace rozpočtových kapitol, návrh a implementace systému kontrolních mechanismů.

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.