Analýza trhu a analýza potřeb potenciálních klientů zamýšleného SW produktu pro archivaci digitálně podepsaných dokumentů a dokumentů opatřených časovým razítkemVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Aquasoft, s.r.o.
Realizace: 08/2013 – 09/2013

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy trhu a analýzy potenciálních zákazníků zamýšleného SW produktu.

Předmět projektu

  • Analýza trhu a legislativního rámce
  • Shrnutí problematiky
  • Informace o trhu – cílové skupiny
  • Analýza konkurence a nabízených produktů
  • Analýza zákazníka
  • Analýza rizik a příležitostí
  • Shrnutí výsledků
  • Závěry a doporučení

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.