Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek projektu „Konsolidace IT Čelákovice“Vložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Město Čelákovice
Realizace: 10/2014 – 09/2015

Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek projektu „Konsolidace IT Čelákovice“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby „Dodávka a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice – serveru pro provoz doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů vč. přísl. SW“ zadávané v otevřeném řízení vč. popisu věcného plnění. Předpokládaná hodnota VZ: 450.000,- Kč bez DPH.
  • Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a implementace SW řešení projektu KIT Čelákovice – dodávka na konsolidaci IS MěÚ Čelákovice“ včetně popisu věcného plnění. Předpokládaná hodnota VZ: 1.595.218,- Kč bez DPH.
  • Finalizace a kompletace zadávacích dokumentací.
  • Komplexní administrace veřejných zakázek včetně zpracování podkladů a dokumentů hodnotících komisí a účasti při posouzení a hodnocení nabídek uchazečů.
  • Kompletace podkladů veřejných zakázek
  • Součinnost při kontrole veřejných zakázek
  • Veřejné zakázky byly realizovány za podpory prostředků z Evropské unie v rámci výzvy č. 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí, IOP, projekt „Konsolidace IT Čelákovice“, reg. č. projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 (rozsah projektu 2.896.538,- Kč).

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.