Zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projektový záměr „Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova – areál zámku Buková u Příbramě“Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Občanské sdružení ARBOR VITAE
Realizace: 01/2011 – 02/2011

Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projektový záměr „Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova – areál zámku Buková u Příbramě“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Analýza a zhodnocení vhodných dotačních titulů, resp. vhodných příležitostí k zajištění externího financování záměru revitalizovat areál zámku v Bukové u Příbramě
  • Identifikace projektového návrhu, formulace projektového záměru
  • Optimalizace a design projektového záměru
  • Zpracování kompletní projektového dokumentace k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
  • Kompletace a finalizace žádosti
  • Elektronická registrace, fyzické předání žádosti Zprostředkujícímu subjektu (SZIF)

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.