Poskytnutí služeb v oblasti pasportizace objektů Policie ČRVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 11/2010

Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí služeb v oblasti pasportizace objektů Policie ČR

Předmět projektu

  • Doporučení postupu a rozvoje pro pasportizaci objektů Policie ČR, sběr dat a vyhodnocení a aktualizace těchto dat.
  • Analýza stávajícího stavu sběru dat
  • Analýza řízení správy a údržby nemovitého majetku dle principů Facility Managementu
  • Zjišťování stavu ICT podpory pro řízení správu a údržby nemovitého majetku.
  • SWOT analýza stavu Facility managementu v prostředí Policie ČR
  • Proškolení zaměstnanců odběratele v oblasti pasportizace objektů.
  • Proškolení zaměstnanců odběratele v oblasti pasportizace objektů
  • Principy a výhody užití systému na podporu řízení správy a údržby nemovitostí.

Hlavní výstupy projektu

  • Dokument „Pasportizace objektů policie ČR, doporučení postupu a rozvoje“

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.