Bezdrátová PrahaVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Magistrát hlavního města Prahy
Realizace: 12/2005 – 12/2006

V rámci zakázky byly klientovi poskytnuty konzultační a poradenské služby při zpracování žádosti o dotaci projektu „Internet pro Pražany“ ze strukturálních fondů Evropské unie, byly vypracovány požadované přílohy žádosti.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Konzultační a poradenská činnost při zpracování žádosti o dotaci projektu „Internet pro Pražany“ ze strukturálních fondů Evropské unie
 • Zpracování Projektového záměru, Studie proveditelnosti, Finanční a Rizikové analýzy a dalších podkladů k žádosti
 • Poradenská činnost v rámci řízení přípravných a realizačních aktivit schváleného projektu:
  • Konzultační podpora při komunikaci s ÚOHS
  • Příprava výběrového řízení
  • Úprava zadávací dokumentace dle požadavků
  • Podpora v rámci realizace výběrového řízení (vyřizování připomínek a dotazů účastníků VŘ, zajištění posudků a stanovisek k předloženým nabídkám),
  • Příprava podkladů pro schválení financování projektu MHMP (úprava ISPROFIN na běžné a kapitálové výdaje)

EU poradenství

Comments are disabled.