EU FundsVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.
Realizace: 12/2003 – 03/2004

Hlavním cílem projektu bylo zpracovat strategii využití fondů Evropské unie pro zvýšení obchodního potenciálu zadavatele.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly zmapovány možnosti využití zdrojů z Evropských fondů pro financování projektů v oblasti informačních technologií.

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Výběr a zpracování informací o fondech Evropské unie
  • Evidence projektů společnosti Cisco v oblastech: Central government – Local government – SMB
  • Identifikace vhodných evropských fondů pro projekty společnosti Cisco
  • Definice tržního potenciálu společnosti Cisco
  • Řízení a organizace projektových porad
  • Oponentura předkládaných dokumentů

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Jednotná identifikace všech potenciálních projektů zadavatele
  • Kvantifikace obchodních příležitostí
  • Zpracování srozumitelného výstupu pro použití uvnitř společnosti

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.