Minimální standardy pro pracoviště posudkových komisí MPSVVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizace: 11/2015

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření minimálních standardů pro pracoviště posudkových komisí MPSV.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Prověření současného stavu pracovišť posudkových komisí MPSV šetřením na místě, zjištění možnosti stavebních a dispozičních úprav, včetně možnosti jejich financování
  • Sjednocení požadavků na vybavení pracovišť a prověření možnosti jejich vybavení nábytkem, IT technologiemi a lékařskými technologiemi, včetně možnosti finančního zajištění
  • Analýza stávajícího stavu a návrh možné standardizace, která vychází z reálného hodnocení stávajícího stavu a možností rozpočtu MPSV
  • Analýza možnosti financování/spolufinancování z prostředků evropských fondů

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.