Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSVVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizace: 10/2015 – 11/2015

Hlavním cílem projektu byl Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSV.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Personální audit v resortu MPSV
  • ​Zmapování probíhajících personálních procesů, činností a zařazení vybraných zaměstnanců
  • Analýza pracovních pozic vybraných zaměstnanců a náplní práce
  • Analýza nastavení odborných požadavků na danou pozici
  • Analýza pracovní vytíženosti vybraných zaměstnanců
  • Analýza vnitřní a vnější organizační kultury ve vazbě na organizační uspořádání jednotlivých organizací
  • Návrh na redukci nadbytečných pracovních míst tam, kde jsou podle auditu nepotřebná
  • Návrh na optimalizaci organizační struktury jednotlivých auditovaných organizací
  • Identifikace slabých míst u jednotlivých auditovaných organizací
 • Personální strategie vybraných příspěvkových organizací v resortu MPSV
  • ​Implementace výsledků a poznatků personálního auditu v úřadu MPSV (na základě postupů navržených v Závěrečné zprávě o personálním auditu)
  • Zpracování komplexní interní Personální strategie vybraných příspěvkových organizací v resortu MPSV, která akcentuje výsledky personálního auditu a obsahuje dílčí strategie a rozvojové plány
  • Realizace prezenčního školení zaměřeného na klíčové oblasti Personální strategie vybraných příspěvkových organizací v resortu MPSV

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.