Návrh systému řízení strategie ve Městě BystřiciVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Město Bystřice
Realizace: 09/2013 – 04/2014

Hlavním cílem projektu byl Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystřici.

Předmět projektu

  • Definice procesu komunitního plánování
  • Systém evaluačních nástrojů a ukazatelů
  • Analýza a popis podstatných procesů MěÚ
  • Nastavení systému řízení rozpočtového procesu
  • Definice odpovědnostního a organizačního modelu
  • Definice kompetenčního modelu pro klíčové pozice na MěÚ Bystřice
  • Prezentace výstupů místním politikům a odpovědným pracovníkům MěÚ

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.