Organizační, funkční, procesní a informační audit v resortu MF ČRVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Deloitte Czech Republic
Realizace: 01/2005 – 07/2005

Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy současné a navržení nové organizační struktury a systému řízení a vykonávání procesů v rámci resortu Ministerstva financí ČR pro zvýšení efektivity jeho fungování.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Provedení auditu současného stavu ICT
  • Identifikace problémů a návrh na jejich řešení
  • Návrh nové organizační struktury ICT
  • Provedení informačního auditu – multikriteriální analýza existujících IS, návrh optimalizace datových toků

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.