Transformační projekt ICT Ministerstva financí ČRVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 08/2005 – 01/2006

Hlavním cílem projektu bylo nastavit prostředí a navrhnout organizační zajištění pro naplnění cílů stanovených v dokumentu Strategie řízení a využívání ICT v resortu Ministerstva financí České republiky.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Sestavení seznamu Transformačních úloh
  • Detailní popis každé Transformační úlohy, tj. způsob jejich realizace, odpovědné osoby, rizika, harmonogram, finanční nároky
  • Způsob zajištění a organizace projektového týmu pro realizaci Transformačního projektu

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Zvýšení spokojenosti všech cílových skupin ICT MF ČR
  • Zvýšení efektivity v poskytování služeb ICT průřezovou synchronizací a koordinací v celé oblasti ICT resortu MF ČR
  • Zvýšení kvality poskytovaných ICT služeb

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.