Příprava dokumentů a administrativních úkonů potřebných pro podání žádosti o dotaci v rámci 47. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – Infrastruktura do škol (SVL) včetně Studie proveditelnostiVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Město Jirkov
Realizace: 10/2016 – 02/2017

Hlavním cílem projektu byla příprava dokumentů a administrativních úkonů potřebných pro podání žádosti o dotaci v rámci 47. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – Infrastruktura do škol (SVL) včetně Studie proveditelnosti

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování Studie proveditelnosti projektu
  • Zpracování žádosti o podporu projektu vč. povinných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Zpracování Cost-Benefit Analýzy – finanční analýzy projektu
  • Zpracování zadávací dokumentace na zajištění projektové dokumentace jako přílohy žádosti o podporu
  • Administrace výběrového řízení na projektanta
  • Konzultace s poskytovatelem dotace
  • Předložení žádosti o podporu projektu a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.