Zpracování Studie proveditelnosti pro projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 47 IROPVložil: dne

Řešení: EU poradenství

Hlavním cílem projektu bylo zpracování Studie proveditelnosti pro projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 47 IROP.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Provedení vstupní analýzy – šetření na místě v základních školách, identifikace aktuálních potřeb a omezení základních škol, definice náplně projektu
  • Zpracování Studie proveditelnosti projektu
  • Zpracování žádosti o podporu projektu vč. povinných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Zpracování Cost-Benefit Analýzy – finanční analýzy projektu
  • Zpracování zadávací dokumentace na zajištění projektové dokumentace jako přílohy žádosti o podporu
  • Konzultace s poskytovatelem dotace
  • Předložení žádosti o podporu projektu a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.