Příprava, zpracování a registrace žádosti o dotaci na projekt „Efektivní správa obcí“Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Svaz měst a obcí České republiky
Realizace: 02/2018 – 10/2018

Hlavním cílem projektu byla příprava, zpracování a registrace žádosti o dotaci na projekt „Efektivní správa obcí“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Konzultace s objednatelem k návrhu systémového řešení
 • Rozpracování dílčích témat a jejich odsouhlasení objednatelem
 • Na základě požadavku objednatele konzultace s vyhlašovatelem výzvy a oponenty
 • Zpracování potřebných podkladů a odůvodnění, zejména pak zpracování:
  • Projektového záměru
  • Rozpočtu projektu
  • Popisu pozic
  • Kvalifikačních předpokladů
  • Rizik a harmonogramu
 • Zpracování projektové žádosti v MS2014+
 • Vypořádání připomínek a/nebo výzvy k doplnění/přepracování od vyhlašovatele výzvy k projektovému záměru a projektové žádosti a jejich zapracování

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.