Cestovní ruch  – Výzvy 81, 82 IROP

  • Podporované aktivity: budování infrastruktury cestovního ruchu: Odpočívadla, parkoviště, WC, turistické značení, naučné stezky, informační centra.
  • Oprávnění žadatelé: obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS
  • Místo realizace: Obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Hospodářsky a sociálně ohrožených územích a na území bývalých vojenských újezdů
  • Způsobilé výdaje:  2 mil. Kč – 10 mil. Kč
  • Příjem žádostí od 9.4.2024

Aktuality

Comments are disabled.