Procesní a bezpečnostní audit města PřeloučVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Město Přelouč
Realizace: 03/2014 – 11/2014

Hlavním cílem projektu byl Procesní a bezpečnostní audit.

Předmět projektu

  • Identifikace průběhu současných procesů a jejich rezerv, vykonávané v rámci samosprávné působnosti a při výkonu přenesené působnosti
  • Identifikace rizik a identifikace problémů
  • Vytvoření procesní mapy organizace
  • Stanovení postupů při identifikaci procesních neshod a opatření proti jejich opětovnému vzniku
  • Identifikace personálních zdrojů, jejich rezervy a rizika
  • Navržení optimalizace současného stavu procesů a vytížení pracovních pozic se zpracováním návrhu organizačního řádu, včetně stanovení způsobu provedení změn, vyhodnocení výhod a záporů – rizik
  • Provedení rozdílové analýzy současného a navrženého stavu procesního řízení úřadu ke zjištění rozdílů mezi současným a požadovaným stavem procesů
  • Vyhotovení dokumentu „Systém zabezpečení informací na úřadě“
  • Školení pro 25 klíčových pracovníků a vybraných zastupitelů – jednodenní školení na implementaci Procesní mapy do procesu řízení úřadu

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.