Projektové řízení na projektu Strategie airline systémů v oblasti infrastrukturyVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: České aerolinie, a.s.
Realizace: 03/2008 – 01/2009

Hlavním cílem projektu bylo zajištění konektivity ČSA Praha, obchodních zahraničních zastoupení, terminálových prodejních míst, nezávislých prodejců a „sdílených aplikačních prostorů“ letišť CUTE na poskytovatele aplikačního rozhraní, zajištění terminálů nebo desktopových emulátorů terminálů na koncových lokalitách, zajištění tisků (letenek a dalších) v patřičné lokalitě a zajistění serverového řešení pro aplikace.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Projektové řízení projektových týmů: Helpdesk, Desktopy a periférie, Serverová řešení, Network
 • Procesní a funkční specifikace helpdesk portálu dodavatelů
 • Definice procesních změn helpdesku pro začlenění dalších agend
 • Zajištění výběru technologií serverového řešení aplikací airline systémů
 • Organizační a technické zajištění HW i SW vybavení koncových stanic, terminálů a tiskáren a jejich konfigurace
 • Zastupování zájmů zákazníka v obchodních jednáních
 • Zajištění nákupu produktů a služeb
 • Koordinace činností dodavatele a jeho subdodavatelů s odpovědnými zaměstnanci lokalit ČSA
 • Operativní řešení problémů realizace jednotlivých přípojek s dodavatelem i odpovědným referátem ČSA
 • Operativní změnové řízení dle dispozic ČSA
 • Zajištění podkladů pro kontrolu fakturace
 • Zajišťování informací a součinností potřebných pro realizace přípojek: kontrola úplnosti údajů dodaných zákazníkem a případné doplnění chybějících informací, součinnost při technických šetřeních dodavatele, návrh technického řešení (v součinnosti s referátem Datové a telefonní sítě ČSA), zajištění chybějících / aktuálních informací ČSA, informování dodavatele o změnách, harmonogram realizace
 • Zajištění realizace jednotlivých přípojek
 • Zajištění součinnosti a spolupráce ČSA, odpovědných osob lokalit ČSA a dodavatele a subdodavatelů
 • Nastavení konfigurace serverů, routerů atd. na straně dodavatele – páteřní síť
 • Příprava poslední míle (zejm. položení kabelů)
 • Dodání / Zapojení / Nastavení koncového zařízení
 • Ověření funkčnosti technikem dodavatele a zákazníkem na místě
 • Testování a akceptace referátem Datové a telefonní sítě ČSA
 • Zajištění dodržení harmonogramu realizace

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.