Zpracování projektového záměru strukturovaně ve vybraných parametrech popisujícího přípravnou fázi projektu CCG MMBUVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Československá obchodní banka, a. s.
Realizace: 05/2009 – 06/2009

Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektového záměru strukturovaně ve vybraných parametrech popisujícího přípravnou fázi projektu CCG MMBU.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování projektového záměru přípravné fáze projektu CCG MMBU
  • Identifikace cílových skupin projektu
  • Definice cílů přípravné fáze
  • Definice přístupu k řešení
  • Definice postupu k dosažení cílů
  • Definice výstupů přípravné fáze
  • Definice harmonogramu přípravné fáze
  • Definice předpokladů, omezení a rizik přípravné fáze

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Dekompozice nápadu ohledně CCG do jasně uchopitelných celků
  • Vypracování projektového záměru přípravné fáze projektu CCG MMBU

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.