Sběr zpětné vazby uživatelů IS SVS ČRVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Státní veterinární správa ČR
Realizace: 04/2006

Hlavním cílem projektu bylo změřit úroveň spokojenosti uživatelů s IS Státní veterinární správy ČR a zjistit případné hlavní oblasti nespokojenosti.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Seznámení se s IS Státní veterinární správy ČR a jeho moduly
  • Vytvoření dotazníku spokojenosti uživatelů
  • Realizace dotazníkového šetření na vzorku uživatelů IS na všech úrovních organizace SVS ČR
  • Sepsání závěrečné zprávy určené ústřednímu řediteli SVS ČR

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínos:

  • Zjištění nezávislé zpětné vazby, která umožnila definovat požadavky na další rozvoj IS SVS ČR a na zvýšení uživatelské přívětivosti pro koncové uživatele a tím podpořila zvyšování efektivity práce SVS ČR

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.