Portál veřejné správyVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Český Telecom, a.s. / Ministerstvo informatiky ČR
Realizace: 01/2003 – 12/2007

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat a provozovat Portál veřejné správy.

Předmět projektu

V rámci zakázky bylo realizováno projektové řízení Portálu veřejné správy. Projektoví manažeři společnosti Equica, a.s. vykonávali zejména následující činnosti:

 • Definice nástrojů a principů řízení a dohledu všech subprojektů
 • Řízení a organizace projektových porad
 • Řízení práce projektových týmů
 • Kontrola dodržování stanovených harmonogramů
 • Kontrola plnění stanovených úkolů
 • Testování nových funkcionalit
 • Provádění akceptačních řízení
 • Příprava podkladů pro strategická rozhodnutí managementu zákazníka
 • Příprava podkladů pro řídící výbor projektu
 • Oponentura řešení předkládaných dodavateli

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Jednoznačné řízení projektu
 • Pravidelný reporting o stavu projektu
 • Identifikace rizik
 • Identifikace obchodních příležitostí

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.