Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správyVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Národní bezpečnostní úřad
Realizace: 09/2015 – 09/2016

Hlavním cílem projektu bylo zpracování zakázky Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy (Systém detekce)

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Studium podmínek výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost z Integrovaného regionálního operačního programu
  • Zpracování Studie proveditelnosti
  • Zapracování projektové žádosti v aplikaci MS2014+
  • Zpracování příloh projektové žádosti v MS2014+
  • Odborné poradenství ve věci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost
  • Konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem regionálního rozvoje

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.